Պայմաններ և դրույթներ

Կայքում գրանցված են հարյուրավոր այցելուներ, տարբեր ազգերի և աշխարահայացների։ Այդ բոլոր մարդիկ ունեն տեղեկատուից օգտվելու լիիրավ իրավունքներ։ Ուստի բոլոր օգտատերերին խորհուրդ ենք տալիս խստորեն պահպանել մեր կայքի բոլոր կանոններին: Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ այս կանոնները, որոնք Ձեզնից կխլեն ընդամենը 2 րոպե Ժամանակ:

Կայքում պահելաձևի ընդհանուր կանոններ

 • ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք տեղեկատուի բոլոր օգտատերերի նկատմամբ։
 • եթե ունեք բողոքներ, դիմեք կայքի ադմինիստրատորին։
 • կայքի ցանկացած այցելուի վիրավորելը համարվում է կանոնների կոպիտ խախտում, որի համար նախատեսվում է խիստ պատիժ — օգատիրոջ ընդմիշտ հեռացում կայքից։
 • կայքի ադմինիստրացիան վերապահում է իրավունք հեռացնել օգտատերերի մեկնաբանությունները կամ ցանկացած ուրիշ տեքս, եթե համարում է, որ դրանք խախտում են տեղեկատուի կանոնները։

Նախօրոք շնորհակալ ենք ԷՍՍԱ տեղեկատու կայքի կանոնները պահպանելու համար։

Կայքում խստորեն արգելվում է

 • հաղորդագրություններ և մեկնաբանություններ, որոնք կապ չունեն հայտարարության բովանդակության հետ։
 • ավելացնել նույն հայտարարությունը մի քանի անգամ։
  – Նույն հայտարարությունը միանգամից դուք կարող եք ավելացնել տարբեր բաժիններում։
 • ոչ պատշաճ արտահայտություններ, կամ վախի մթնոլորտի տարածում այլ օգտատերերի նկատմամբ։
 • արտահայտություններ, որոնք կարող են վիրավորել մյուս օգտատերերի արժանապատվությունը։
 • անհիմն և իրականությանը չհամապատասխանող ինֆորմացիայի տարածումը։

Կանոններ գործարարների համար

 • թույլատրվում է ավելացնել հայտարարություն միայն այն ծառայությունների համար, որոնք արգելված չեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ 
 • կայքի ադմինիստրացիան ցանկացած պահի կարող է փոփոխել կայքում գործող կանոնները և վճարովի ծառայությունների գները։
 • կայքի ադմինիստրացիան իրավունք է վերապահում առանց լրացուցից բացատրությունների հեռացնել կայքից Ձեր հայտարարությունը կամ արգելել ցանկացած այցելուի կամ օգտատիրոջ օգտվել կայքից։
 • հաշվի առեք, որ ձեր կողմից ցանկալի վճարովի ծառայությունը կարող է որոշակի ժամանակահատվածում լինել անհասանելի նախկինում այլ օգտերերի կողմից պատվիրված լինելու պատճառով։

Կանոնների խախտման դեպքում դուք կաստանաք զգուշացում, կամ կզրկվեք կայքից օգտվելու իրավունքից առանց զգուշացման։ Եթե գտնում եք, որ ձեր նկատմաբ կիրառված տույժը անհիմն է, դիմեք կայքի ադմինիստրատորին։