Ստրելայի երկարությունը։ (մ)

Ստրելայի երկարությունը։ (մ)