Ստրելայի բարձրությունը։ (մ)

Ստրելայի բարձրությունը։ (մ)