Թևի բեռնունակությունը։ (տ)

Թևի բեռնունակությունը։ (տ)