Բեռնելու բարձրությունը։ (մ)

Բեռնելու բարձրությունը։ (մ)