Բարձիչ շերեփի լայնությունը։ (մ)

Բարձիչ շերեփի լայնությունը։ (մ)