Հայտարարություններ Հայստանում

ՀԱՏՈՒԿ ՏԵԽՆԻԿԱ և ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծանր շինարարական տեխնիկայի և հատուկ տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն, վաճառք ու փոխանակում։ Շինանյութ և ծառայություններ։


առավելություններ

Անվճար հայտ

Ցանկացած քանակի անվճար հայտարարություն ավելացնելու հնարավորություն։

Բարձրացում

Ամեն օր հայտարարությունը անվճար բարձրացնելու հնարավորություն։

Արագ որոնում

Հայտարարության որոնում ըստ տարածքի, ոլորտի և բնորոշիչ այլ տվյալների։